Vi lever våre liv i relasjoner og grupper. En del grupper gir alle medlemmene utbytte, andre vil man bare flykte fra. Våre erfaringer med relasjoner preger oss og i blant står vi overfor situasjoner der våre gamle roller ikke hjelper oss.


Psykodrama hjelper deg til å finne tilbake til de skapende evnene i deg selv, finne egne styrker for å utvikle dem videre. Du finner nye roller i deg selv som kanskje har stått ubrukt og som kan være nyttig å bli kjent med. Det er en gnist som tennes i oss som får oss til å strekke oss mot å skape noe nytt.


Ofte bruker vi mye energi på å holde gamle mønstre ved like. Vi tror at det gjelder å holde vanskelige følelser under kontroll, ellers vil de ødelegge alt dersom de kommer ut. Dette er en misforståelse.


Vi arbeider med å frigjøre bunden energi og vanskelige følelser. Når bunden energi blir frigjort, kan vi som mennesker også agere mer fritt.


Jeg er teaterviter og psykodramaterapeut. Jeg har god erfaring i å arbeide med voksne i utviklingsprosesser.


Kontakt meg på tlf. 986 37 225 eller christel@indrelandskap.no